شرکت صنعتی اهرم کو

محصولات
بالابر و آسانسور کارگاهی
آسانسور کارگاهی آلیماک

آسانسور کارگاهی آلیماک

بالابرها به مدد نیروی محرکه موتور الکتریکی قادرند اشخاص و ابزارآلات و مصالح را تا ارتفاع زیاد جابجا وانتقال دهند. با عنایت به اینکه زمان و ایمنی دو اصل مهم و هزینه بر برای صنعت ساختمان محسوب می شود در نتیجه به کارگیری از بالابرها کاملا مقرون به صرفه است.

نکات لازم در مساله ایمنی آسانسور کارگاهی آلیماک:

نرده امگا : در جایگاه ورودی و خروجی از قبل معلوم گردیده در هر طبقه که از نرده امگا برخوردار می باشد که با پایین و بالا بودن ان ،راه باز یا بسته می شود که از وارد شدن بی دلیل افراد به مسیر عبور آسانسور کارگاهی آلیماک ممانعت می کند.

سری لیمیت سوئیچ های ایمنی: به غیر از اینکه در اول و اخر مسیر وجود این لیمیت سوئیچ ها مساله ای طبیعی است، بر روی درب ورود کابین در اسانسور کارگاهی آلیماک نیز تجهیز می گردد.

پاراشوت: سیستم ممانعت از پرتاب که بایستی با حضور مسئول کارگاه بعد از نصب آسانسور کارگاهی آلیماک انتحان شود.
قطعه محدودکننده انتهای مسیر (کلگی): قطعه ی است که به طور مکانیکی و نه به طور الکترونیکی سبب اتمام یافتن ادامه حرکت و بیرون نرفتن دستگاه از بالای مسیر به دلیل عمل نکردن لیمیت سوئیچ انتهای مسیر، می گردد.